ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

Η Μαρτυρική κοινότητα Κομμένου βρίσκεται στις εκβολές του Άραχθου ποταμού στον Αμβρακικό κόλπο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Advertisements