Το Κομμένο επισκέφτηκε σήμερα Τρίτη 22 Φεβρουαρίου η πρόξενος της Γερμανίας στην Ηγουμενίτσα κυρία Kerstin Lohr συνοδευόμενη από στελέχη γερμανικών εταιρειών προκειμένου να συζητήσει με το δήμαρχο Νικολάου Σκουφά Στάθη Γιαννούλη και το τοπικό συμβούλιο Κομμένου  του Κομμένου θέματα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Να ζεις τη Δημοκρατία στην Ευρώπη – προώθηση και ανάπτυξη καινούργιων κινήτρων εκμάθησης και μελλοντικών προοπτικών για νεαρά άτομα».

Η ενότητα 4 του προγράμματος έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του νεκροταφείου Κομμένου. Το σχέδιο επεξεργάστηκε ο αρχιτεχνίτης κατασκευαστής κήπων Ηans Hitzler.

Advertisements