Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Νέου Δήμου Σκουφά. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και η εκπροσώπηση του Μαρτυρικού Κομμένου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών.

Η θέση μου πάνω στο θέμα αυτό είναι ότι πρέπει το Κομμένο να εκπροσωπείται από τους  εκλεγμένους Κομμιώτες  και σε περίπτωση αδυναμίας   να έχουν το πρώτο λόγο για τον τρόπο που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

Συμμετοχή θα πρέπει να έχουν και όσοι επιζώντες το επιθυμούν.

Το Κομμένο είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου  και ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Γ. Παππάς παραμένει μέλος του Δ. Σ. τιμής ένεκεν.

Advertisements