Ξεκίνησε την Δευτέρα 9 Μάη το πρόγραμμα «Να ζεις τη Δημοκρατία στην Ευρώπη – προώθηση και ανάπτυξη καινούργιων κινήτρων εκμάθησης και μελλοντικών προοπτικών για νεαρά άτομα» στο Κομμένο. Θα γίνει διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του νεκροταφείου.

Το σχέδιο επεξεργάστηκε ο αρχιτεχνίτης κατασκευαστής κήπων Ηans Hitzler. Τους Γερμανούς υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Τ.Σ. Κομμένου Δημ. Δήμος.

Advertisements