Πλαματερό

Μέσα από τις πρόσφατες μελέτες των πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων τεκμηριώνεται ότι το 75% με 80% του  βυθού του Αμβρακικού καταλαμβάνεται από υποξικές και ανοξικές μάζες. Έχει επίσης τεκμηριωθεί ότι ο Κόλπος είναι υπερτροφικός, δηλαδή έχει πολύ φυτοπλαγκτόν. Τα παραπάνω προβλήματα προέρχονται από τα πολλά οργανικά φορτία που δέχεται καθημερινά ο Αμβρακικός και αποτέλεσμα αυτών είναι να περιορίζεται ο ζωτικός χώρος των ψαριών, να κυκλοφορούν μόνο στα ρηχά νερά και να υπεραλιεύονται.

Οι οικονομικές επιπτώσεις τεράστιες. Από 5.000 απασχολούμενους στην αλιεία την δεκαετία 1980-90, σήμερα έχουν παραμείνει κάτι λιγότερο από 2.000. Οι ψαράδες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου από το 2003. Από τότε μέχρι σήμερα η Πολιτεία δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα προβλήματα του Αμβρακικού, και έτσι σήμερα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Και όχι μόνο δεν ασχολήθηκε αλλά μέσα από το 15ετές στρατηγικό σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου του 2003 προτείνει τον Αμβρακικό για ανάπτυξη χερσαίων και θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών παρά τους μαζικούς θανάτους που είχαμε το 1992 και 1998 και τον πιο πρόσφατο το 2008. Παραθέτουμε παρακάτω προτάσεις μας που θεωρούμε ότι μπορούν να αναστρέψουν τα κακώς κείμενα.

1.      Άμεση απομάκρυνση των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών από τον Αμβρακικό γιατί κατ αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τα οργανικά φορτία που εναποτίθενται καθημερινά στον πυθμένα ( ο BOD  από την παραγωγή 100 τόνων ψαριών σε ετήσια βάση ισοδυναμεί με τον BOD λυμάτων 6.900 κατοίκων), αφήνουμε τα ψάρια να κάνουν τον φυσιολογικό τους γύρο μέσα στον Αμβρακικό για να βρούν τροφή και έτσι να σοδιάζουν και οι λιμνοθάλασσες με φυσικό τρόπο, γιατί σήμερα οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι σχεδόν όλες τοποθετημένες στο δίαυλο, τα ελεύθερα ψάρια που εισέρχονται από το Ιόνιο προσελκύονται από τις απορριπτόμενες ιχθυοτροφές που πέφτουν κάτω από τα κλουβιά, πολλά από αυτά ψαρεύονται παράνομα από τους ιχθυοκαλλεργητές, με αποτέλεσμα τα ενδότερα του Αμβρακικού και οι λιμνοθάλασσες να μην έχουν ψάρια. Επίσης οι ιχθυοκαλλιεργητές δεν θα διατρέχουν τον κίνδυνο των μαζικών θανάτων και οικονομικής των καταστροφής αλλά και τα ψάρια των θα παράγονται σε πιο καθαρά νερά της ανοιχτής θάλασσας.

2.      Άμεση απομάκρυνση των εμποτισμένων τσιμεντομπλόκ που βρίσκονται αριστερά της εμπορικής προβλήτας του λιμανιού της Πρέβεζας και να ξεβουλώσουν τις γέφυρες που υπήρχαν παλαιότερα στο λιμάνι, για να μη κόβονται τα ρέματα. Αποκατάσταση στις παράνομες παρεμβάσεις που έγιναν στη πλευρά του Ακτίου για την κατασκευή μαρίνας.

3.      Ένταξη όλων των παράκτιων περιοχών σε πρόγραμμα απονιτροποίησης.

4.      Να αυξηθούν οι ποσότητες από την κατάντη των φραγμάτων της ΔΕΗ στον ποταμό Άραχθο και να υπάρχει πάντα σταθερή ροή.

5.      Να γίνονται σε καθημερινή βάση τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των βιολογικών καθαρισμών των επιχειρήσεων που τα υγρά τους απόβλητα καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα στους τάφρους και τα ποτάμια πέριξ του Αμβρακικού και να εφαρμόζεται χωρίς εκπτώσεις η ισχύουσα νομοθεσία και να τεθούν σε άμεση λειτουργία οι 8 αυτόματοι τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης, που σκουριάζουν εδώ και ένα χρόνο, παρά του ότι δαπανήθηκαν τεράστια ποσά.

6.      Κατασκευή αποχετευτικών και βιολογικών για τα αστικά λύματα όλων των πόλεων και οικισμών πέριξ του κόλπου.

7.      Να απομακρυνθούν οι δεξαμενές καυσίμων από την Αμφιλοχία και εως τότε να εισέρχονται μόνο δυπύθμενα δεξαμενόπλοια.

8.      Άμεση πάταξη της παράνομης αλιείας και λαθροθηρίας

Παράλληλα με τα παραπάνω να δοθούν κίνητρα για  ανάπτυξη θαλάσσιων σπόρ και θαλάσσια σύνδεση των παράκτιων περιοχών για την ανάπτυξη ηπίων μορφής οικοτουριστικών δραστηριοτήτων για να αναδειχθεί το οικοσύστημα και να έχουν οι κάτοικοι της περιοχής ένα πρόσθετο εισόδημα. Επίσης να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις στα φυσικά αλιευτικά καταφύγια για μπορούν οι ψαράδες να πάνε με ασφάλεια στη δουλειά τους .Σε ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον τα προϊόντα όλων των δραστηριοτήτων αποκτούν προστιθέμενη αξία και είναι ανταγωνιστικά στη αγορά.

Ο  Πρόεδρος

Παύλος  Χαραλάμπους

Ο  Γραμματέας

Λάμπρος  Θοδωρής

Advertisements